Letisko Bratislava mrzí, že Czech Airlines nesplnili sľub, ktorý dali slovenským cestujúcim a nový produkt, ktorý vďaka prestupom v európskych huboch otvoril najmä možnosti lietania do celého sveta, tak vzhľadom na krátkosť trvania nedostal šancu sa etablovať.

Letisko Bratislava považuje rozhodnutie manažmentu Czech Airlines vedúce k náhlemu zrušeniu všetkých liniek spoločnosti z/do Bratislavy za neštandardné, keďže prichádza uprostred bežnej plnej prevádzky, v čase blížiacich sa vianočných sviatkov a bez predchádzajúceho avíza či rokovaní s letiskom. Letisko Bratislava sa o skončení pôsobenia Czech Airlines v Bratislave dozvedelo z tlačovej správy CSA určenej pre médiá, v rovnakom čase a znení ako zástupcovia slovenských médií.

Letisko Bratislava je znepokojené faktom, že vnútorná napätá situácia v Czech Airlines sa negatívne dotkla predovšetkým slovenských klientov a cestovných kancelárií a to napriek úsiliu letiska podporiť obchodný zámer ČSA a ponúknuť spoločnosti pomoc v prípade potreby v akomkoľvek smere.

Letisko Bratislava prijalo okamžité opatrenia vedúce k minimalizácii negatívneho dopadu náhleho zrušenia letov ČSA na cestujúcich a začalo aktívnu komunikáciu s potenciálnymi prepravcami, ktorí by v budúcnosti dokázali poskytnúť minimálne adekvátnu náhradu najmä spojení do Amsterdamu a Paríža Charles De Gaul s prepojením do celého sveta.