Bratislavské letisko aj v januári vykázalo pokles počtu cestujúcich. V prvom mesiaci roku 2013 využilo jeho služby celkovo 52 334 cestujúcich, čo je o 11 127 cestujúcich, resp. o 17,5% menej ako v januári 2012.

Nakoľko vo februári sa neudiali žiadne zmeny v letovom poriadku a nepribudli žiadne nové linky, môžeme očakávať aj v druhom kalendárnom mesiaci pokles na približne rovnakej úrovni.

Pozitívnu zmenu prinesie možno až marec kedy Norwegian obnoví svoje lety do Bratislavy ako aj zahájenie novej linky do Kyjeva spoločnosti Air Onix.