Aj v roku 2014 sa viedenskému letisku darilo rásť - celkovo počas minulého roku prešlo jeho bránami 22 483 158 cestujúcich. Reprezentuje to oproti roku 2013 mierny nárast o 2,2%. V štatistikách za minulý rok sa nájde aj množstvo zaujímavých údajov.

 

Tak napríklad - počet tranzitných cestujúcich minulý rok klesol o 3,9% na 6,5 milióna cestujúcich, počet lokálnych cestujúcich vzrástol o 4,6% na 15,9 milióna cestujúcich. Podiel slovenských cestujúcich reprezentuje z celkového počtu približne 9-10% - teda približne 1,5 milióna cestujúcich.

 

 

Z hľadiska destinácií zaznamenali najväčší nárast lety do severnej ameriky - až 27,8% a to hlavne vďaka navýšeniu letov Austrianu do Chicaga a nových letov na letisko Newark. O 3% vzrástol počet cestujúcich do západnej Európy ako aj na Blízky východ a do Ázie. Naopak, výrazný pokles o 6,5% zaznamenali na letoch do východnej európy, čo je spôsobené hlavne situáciou na Ukrajine a sankciami proti Rusku.

 

Najväčší počet cestujúcich zaznamenali už štandardne na letoch z Viedne do Frankfurtu (680 895), Zurichu (476 290) a Londýna (461 630). Najväčší dopravci ostávaju rovnako nezmenení - Austrian Airlines (47,7%), Air Berlin/Niki (17,2%) a Lufthansa (4,8%).

V roku 2015 viedenské letisko ráta so stagnáciou počtu cestujúcich, resp. miernym rastom do 2%.