Slovensko je jednou z krajín, ktoré na šírenie choroby Covid-19 reagovali rýchlym zavedením opatrení. Už 13. Marca bola rozhodnutím vlády zastavená komerčná letecká prevádzka na Slovensku. Prísne opatrenia zahŕňajúce obmedzenia pohybu či povinné nosenie rúšok na verejnosti pomohli udržať počet nakazených na nízkej úrovni. Uzavretie krajiny však malo zásadný vplyv na verejný život v krajine. Letisko Košice, ktoré je od roku 2006 vlastnené spoločnosťou Flughafen Wien AG nie je žiadnou výnimkou. O tom, aký vplyv na košické letisko mala táto situácia sa v rozhovore s jeho riaditeľom, pánom Michalom Tmejom, pýtal Martin Dichler.


Slovensko na pandémiu Covid-19 reagovalo rozsiahlymi opatreniami. Aký dopad mali na prevádzku košického letiska?

Slovensko od 13. Marca zakázalo prevádzku akýchkoľvek medzinárodných letov na slovenských letiskách. Toto opatrenie platí predbežne do 27. mája a následne bude s veľkou pravdepodobnosťou predĺžené aj na jún. Tým pádom sú povolené len lety všeobecného letectva na vnútroštátnych letoch, technické medzipristátia bez cestujúcich, nákladné, humanitárne a vládne lety ako aj niektoré výcvikové lety. Prevádzkové výkony tak de facto klesli na nulu, avšak letiská musia byť nadalej prevádzkyschopné, čo generuje značné náklady. Sme stave, kedy s minimálnym počtom zamestnancov udržujeme letisko otvorené s obmedzením prevádzky na 6-12 hodín denne. Mimo týchto hodín sú naše služby dostupné na vyžiadanie.

Čo tieto obmedzenia znamenajú pre zamestnancov letiska? Využívate „kurzarbeit“ tak ako je tomu napríklad v Rakúsku?


Na Slovensku takúto možnosť krátenia úväzku nemáme, no napriek tomu sa nám podarilo prijať opatrenia ktoré čiastočne znížili naše personálne náklady, čo samozrejme pomohlo. Našou snahou je udržať si všetkých zamestnancov, aby sme od momentu obnovenia prevádzky vedeli našim klientom poskytnúť kvalitu služieb, na ktorú sú u nás zvyknutý. Pre našich zamestnancov to však zatiaľ znamená zníženie príjmu, no z dnešného hľadiska sú všetky pracovné miesta zachránené.


Finančné škody pre Letisko Košice musia byť značné, máte už kvantifikované aké straty vám uzavretím letiska každý mesiac vznikajú?


Vzhľadom na neistú situáciu, v ktorej nikto nevie povedať ako sa bude ďalej vyvíjať, sú všetky naše výpočty len hypotetické. Na strane príjmov však evidujeme enormný pokles, okrem príjmov z leteckej činnosti samozrejme poklesli aj príjmy z neleteckej činnosti. Po finančnej stránke je ale Letisko Košice aj vzhľadom na fakt, že počas minulých rokov generovalo zisk, dobre pripravené. Rezervy ktoré sme počas uplynulých rokov vytvorili nám umožňujú prekonať aj niekoľkomesačné zastavenie prevádzky.


Kedy očakávate že sa obnovia lety z Košíc a existuje vôbec v súčasnosti dopyt po lietaní?

Môžem len odhadovať, no predpokladám že v júni príde k uvoľneniu opatrení. Wizzair by chcel s letmi začať čo najskôr, Ryanair plánuje obnovenie letov v júli. LOT, ČSA, Austrian ako aj Eurowings majú tiež záujem lety obnoviť, no presný dátum bude záležať aj na uvoľnení obmedzení v jednotlivých štátoch. Dopyt po cestovaní by sa následne mal aspoň čiastočne obnoviť. Naše letisko využíva veľa obchodných cestujúcich a ich potreba cestovať závisí od situácie v ich spoločnostiach a množstva objednávok ktoré majú. Značná časť ich služobných ciest sa nedá nahradiť telefonátom, napríklad u technikov ktorí su potrební na údržbu technologických zariadení.


Počas posledných rokov sa na prepravných výkonoch vysokým podielom podielali chartrové lety. Aká je vaša prognóza na tohtoročnú sezónu?


Chartrové lety predstavujú približne jednu tretinu výkonov letiska, čiže sú pre nás veľmi dôležité. Bohužiaľ musíme rátať so scenárom, že tohtoročná chartrová sezóna sa buď vôbec neuskutoční alebo bude prevádzkovaná len s veľmi obmedzenou ponukou letov. Ja osobne verím že od júla sa uskutočnia aspoň niektoré lety do vybraných destinácii.


Austrian Airlines ohlásili, že z flotily vyradia lietadlá Dash 8 Q400. Mohlo by to mať vplyv na prevádku linku z Viedne do Košíc, nakoľko k dispozícii bude mať dopravca už len lietadlá s vyššou kapacitou?


Austrian Airlines sú pre Letisko Košice silným partnerom. Po krachu spoločnosti Adria dopravca veľmi dobre zareagoval a ich výkony v Košiciach sa v roku 2019 vyvíjali veľmi dobrým smerom. Pokiaľ by už nebolli nasadzované lietadlá Dash 8, tak očakávam určitú redukciu počtu letov kvôli nasadeniu väčších lietadiel, no vo všeobecnosti vieme z Košíc zaplniť aj Embraer 195 ktorý je u cestujúcich veľmi obľúbený.


Wizzair, Ryanair, Eurowings a LOT počas uplynulých rokov ohlásili nové spojenia z Košíc. Ako dlho bude podľa vás trvať, kým bude možné na tieto úspechy nadviazať a ohlásiť nové linky?


Celý trh sa v súčasnosti otriasa v základoch a dopady na jednotlivých dopravcov je ťažké odhadnúť. Verím že už v roku 2021 budeme cítiť priaznivý vývoj u obchodných cestujúcich. Čo sa týka súkromných ciest, ochota Slovákov cestovať by sa mala budúci rok vrátiť a od roku 2022 očakávam opäť dobré výsledky aj v tomto segmente. Rovnako dobrý potenciál vidím aj pri zahraničných turistoch prichádzajúcich navštíviť Košice.