Odporcovia tretej dráhy na viedenskom letisku dnes môžu oslavovať - Najvyšší správny súd totiž dnes rozhodol, že vplyv tretej dráhy na životné prostredie by bol príliš veľký a jej výstavbu nie je možné povoliť. Pre viedenské letisko sa tak minimálne nateraz stáva výstavbe tretej dráhy nereálnou. Vo svojom rozhodnutí súd prihliadal na očakávané značné zvýšenie emisii CO2, zvýšený hluk ako aj iné negatívne dôsledky pre životné prostredie spôsobené výstavbou tretej dráhy.

 

Viedenské letisko pritom už v súčasnosti počas špičky dosahuje limity dráhového systému a to aj pri ideálnom počasí. Pri priemernom medziročnom náraste počtu cestujúcich o 3,8% by letisko už v roku 2025 využívalo 37 miliónov cestujúcich. Počet pohybov by vďaka očakávanému využívaniu väčších typov lietadiel či väčšej vyťaženosti rástol pomalšie (letisko očakáva medziročný nárast o 2,1%), no aj napriek tomu by v roku 2025 narazilo na svoje kapacitné limity. 

 

Z negatívneho rozhodnutia môže v budúcnosti profitovať aj letisko v Bratislave, ktoré môže dopravcom ponúknuť svoje dostupné kapacity. Naopak, viedenské letisko bude pre nedostupnosť slotov nútené odmietať nové lety dopravcov alebo ich nútiť lietať v pre cestujúcich neatraktívnych časoch. V budúcnosti by tak mohla byť opätovne aktuálna aj otázka užšej spolupráce medzi oboma letiskami.