Albánska spoločnosť Belle Air začne od 29.3. lietať z Tirany do Bratislavy. Linka bude prevádzkovaná 2x týždenne a bude prevádzkovaná s ATR72.

Letový poriadok

Bratislava - Tirana

-2-----     LZ948     12:50     15:00

----5--     LZ948     16:40     18:00

 

Tirana - Bratislava

-2-----     LZ947     10:00     12:20

----5--     LZ947     13:50     16:10