Po tom čo sa už zdalo isté že záchrancom rakúskej leteckej spoločnosti NIKI sa stane skupina IAG, sa dnes situácia výrazne skomplikovala. Krajský súd v Berline totiž rozhodol, že o insolvencii dopravcu nemôže rozhodovať súd v Berlíe, nakoľko Niki je spoločnosť zaregistrovaná v Rakúsku a insolvenčné konanie je tak v zodpovednosti rakúskych súdov. Týmto rozhodnutím sa de facto zastavil predaj a eventuálna záchrana dopravcu.

 

Rozhodnutie podať návrh na insolvenciu na nemeckých súdoch bolo pritom odborníkmi považované za chybné už okamžite po jeho vyhlásení. Proti tomuto rozhodnutiu podala sťažnosť rakúska spoločnosť FairPlane, ktorá sa špecializuje ma vymáhanie požiadaviek cestujúcich pri omeškaní či zrušení letov. Namietala že insolvencia musí byť vyhlásená v Rakúsku a krajský súd jej dnešným rozhodnutím dal za pravdu. Rozhodnutie nie je právoplatné a je možné sa proti nemu odvolať v lehote 14 dní. FairPlane si od tohto rozhodnutia sľubuje vyššie šance vymôcť takmer 1,2 miliónovú požiadavku voči spoločnosti NIKI. 

Opätovné spustenie konkurzného konania by pritom znamenalo dosadenie nového správcu, ktorý by mohol rozhodnúť o inom kupcovi. Dopravcovi rovnako hrozí že kým príde k opätovnému predaju, vyprší platnosť jeho licencie, či príde k prepadnutiu slotov. Bez nich by spoločnosť pre potencionálneho kupcu nemala žiadnu hodnotu.