Bratislavské letisko sa v roku 2017 môže pochváliť dobrými výsledkami, pričom pozitívne sa nevyvíjala len preprava cestujúcich, ale aj počet pohybov či preprava nákladu - tá v roku 2017 dosiahla historicky najlepší výsledok.

 

O historicky treťom najlepšom výsledku v histórii letiska v počte prepravených cestujúcich sa pritom rozhodlo až v Decembri. Silným rastom na úrovni 18% a celkovo 121 294 cestujúcimi sa podarilo v roku 2017 dosiahnuť 1 942 069 cestujúcich a prekonať tak rok 2006, ktorý bol doteraz historicky tretím najúspešnejším rokom v histórii letiska. Čísla z roku 2006 pritom boli prekonané len o 4 427 cestujúcich. 

Najbližšou métou pre bratislavské letisko je výsledok z roku 2007, kedy letisko využilo 2,024 mil. cestujúcich. Tento výsledok by mohol byť dosiahnuteľný pri v súčasnosti ohlásených pravidelných linkách. Problémom však ostáva výrazná závislosť letiska na úspešnosti letnej chartrovej sezóny. Kým v roku 2007 narástol počet cestujúcich na nepravidelných linkách o 35%, tak pravidelná doprava napriek viacerým novým linkám Wizzairu narástla len o chabé 3%. Počet cestujúcich sa v roku 2017 oproti roku 2016 zvýšil celkovo o 185 261 cestujúcich, no vyše 145 tis. cestujúcich z celkového nárastu ide na vrub nepravidelných letov. Celý prvý polrok pritom počty cestujúcich stagnovali a pohybovali sa na úrovni roka 2016 a zvýšený počet cestujúcich na pravidelných linkách začal byť viditeľný až v závere roka, kedy sa rast pohyboval na úrovni nad 10%.

O tom či sa letisku podarí dosiahnuť dobré výsledky aj v roku 2018 bude rozhodovať hneď viacero faktorov. Azda najdôležitejším z nich bude rozvoj liniek Wizzairu v Bratislave. Ten síce ohlásil novú linku z Bratislavy do Londýna, ktorá by letisku mala priniesť približne 100 000 cestujúcich, no zároveň hrozí že časť liniek ktorá je v súčasnosti prevádzkovaná do Bratislavy by mohla byť preložená na nedávno ohlásenú bázu Wizzairu vo Viedni. Wizzair sa pritom ukazuje byť v svojich rozhodnutiach značne nevyspytateľný - len nedávno zastavil svoju poslednú linku z Brna a ohlásil tiež zrušenie bázy v Prahe, ktorej následok je výrazná redukcia počtu letov z najväčšieho českého letiska. Koexistencia Viedne ako bázy Wizzairu a Bratislavy ako destinácie môže vo finále skončiť v prospech či neprospech ktoréhokoľvek letiska. Wizzair totiž zatiaľ na žiadnom hlavnom letisku nedosiahol výraznejší úspech, neexpanduje na letisku vo Frankfurte či v Kodani a ohlásenie zrušenia bázy na pražskej Ruzyni je toho len ďalším dôkazom. Viedenská báza Wizzairu je v tomto rozsahu asi najväčšou akú má maďarská dopravca na hlavnom letisku (mimo východnej Európy) a najbližších 12 mesiacov ukáže, či sa tento experiment ujme alebo nie.

Napriek neistote okolo budúcej stratégie Wizzairu by však bratislavské letisko malo vidieť rast počtu cestujúcich na pravidelných linkách a to už počas prvého polroku, ktorý by mohol priniesť nárast na úrovni nad 10%. Ten by však mohol byť následne takmer vymazaný zlou charterovou sezónou, akú sme zažili napríklad v roku 2016. V súčasnosti tomu však nič nenasvedčuje a s najväčšou pravdepodobnosťou mžeme očakávať aj tu mierny nárast.

Po zohľadnení týchto faktorov však je reálne očakávať, že počet cestujúcich v roku 2017 presiahne 2,1 milióna cestujúcich, čo by predstavovalo druhý najlepší výsledok v histórii letiska.

Pozitívne sa vyvíjala v roku 2017 aj preprava nákladu - tá dosiahla 26 246 ton (+15%), čo je absolútne najvyššie množstvo v histórii letiska. Prispeli k tomu lety s nákladom pre automobilky, ktoré v novembri a decembri boli prevádzkované Antonovmi 12, ako aj dodatočné lety pre kurierske spoločnosti DHL či TNT. 

Počet pohybov vzrástol o 6% na 27 322, čo síce predstavuje šiesty najlepší výsledok v histórii letiska, no je stále výrazne zaostáva za takmer 35 tisíc pohybmi z roku 2008. 

 

{AimyChartsMonth} view:test3 {/AimyChartsMonth}