Výstavba tretej vzletovej a pristávacej dráhy vo Viedni už dlhšiu dobu zamestnáva rakúske súdy. Dnes však rakúsky Najvyšší správny súd rozhodol, že výstavba tretej dráhy na viedenskom letisku sa môže uskotočniť.

Stavbu pôvodne rakúske súdy zamietli, z obavy z nadmerného ekologického ako aj hlukového zaťaženia priľahlých obcí. Ich obyvatelia dlhodobo bojujú proti výstavbe tretej dráhy na Schwechate a práve zamietavé stanovisko súdov považovali za výhru v spore s viedenským letiskom. Ústavný súd však rozhodnutie prvostupňového súdu zrušil a vrátil Najvyššiemu správnemu súdu (Bundesverwaltungsgericht) na opätovné prejednanie, ktoré skončilo dnešným rozhodnutím, ktoré výstavbu podmieniečne povoluje. Detaily podmienok ktoré súd s výstavbou spojil nie sú známe.

Viedenské letisko musí teraz preskúmať podmienky ktoré mu súd uložil a na základe toho zváži ďalšie kroky. Rozhodnutie súdu zatiaľ nie je právoplatné a odporcovia sa môžu proti nemu v lehote šiestich týždňov odvolať, pričom tento krok je zo strany odporcov rozširovania letiska vysoko pravdepodobný. Súdy sa tak s najväčšou pravdepodobnosťou budú musieť odvolaním opätovne zaoberať, čo opäť oddiali finálne rozhodovanie v tejto záležitosti.

pistenlage

Nová dráha 11R/29L má byť vybudovaná 1500m južne od súčasnej dráhy 11/29. Podľa kritikov ani toto usporiadanie dráh neumožní plné využívanie dráh na paralelné vzlety a pristátia. Zároveň je vzdialenosť od dráhy k terminálu jedna z najväčších v Európe a prekonáva ju len známa Polderbaahn na letisku v Amsterdame. Lietadlá pritom na ceste k terminálu musia križovať práve existujúcu dráhu 11/29, čo by dodatočne komplikovalo prevádzku letiska. Riešením by bola výstavba nového terminálu južne od dráhy 11/29, no viedenské letisko zatiaľ nemá žiadne konkrétne plány takýto terminál vybudovať.