Nový problém pre Boeingy 737 Max: Kvôli možným výrobným chybám odporučil Boeing 16 prevádzkovateľom tohto typu vykonať dodatočné kontroly na elektrickom systéme predtým, než ich opätovne nasadí do prevádzky.

Kontroly sa týkajú konkrétnych výrobných čísiel Boeingov 737 MAX, na ktorých je nutné skontrolovať dostatočné uzemnenie niektorých elektrických komponentov. Chyba sa však netýka systému MCAS, ktorý spôsobil smrteľné nehody tohto typu a spôsobil celosvetové zastavenie prevádzky tohto typu na vyše 20 mesiacov. Letecká spoločnosť Southwest Airlines už oznámila, že kontroly sa dotknú 30 lietadiel z celkovo 58 Boeingov 737 MAX ktoré prevádzkuje. Až do vykonania vyžadovaných inšpekcií tieto lietadlá stiahne z prevádzky a nahradí ich inými typmi z flotily. 

Boeing v súčasnosti čelí viacerým problémom s kontrolou kvality, ktoré okrem iného spôsobili aj zastavenie dodávok lietadiel typu Boeing 787 Dreamliner a následnú inšpekciu zo strany Federálneho leteckého úradu (FAA), ktorý sa neštandardne zúčastňuje všetkých výstupných kontrol pri dodávke nových lietadiel zákazníkovi.