DHL A300 EI-EAC_1

V skorých ranných hodinách došlo dnes na Bratislavskom letisku k nehode lietadla A300 registrácie EI-EAC spoločnosti DHL. Podľa doteraz známych informácii pri pristátí na dráhu 22 bratislavského letiska došlo ku kolapsu predného podvozku a následnému vybočeniu z dráhy. Lietadlo ostalo stáť južne od dráhy 22 tesne po križovaní taxovačky F.

 

Oficiálne stanovisko Letiska Bratislava k aktuálnej situácii:

Pri pristávaní pravidelnej nákladnej lietadla kuriérskej spoločnosti na bratislavskom letisku dnes o 05.25 hod. prišlo k poruche prednej podvozkovej nohy, pričom lietadlo opustilo vzletovo-pristávaciu dráhu. Pri tejto  udalosti nedošlo k žiadnemu zraneniu osôb. Letiskové záchranné zložky v spolupráci s mestskými účinne zasiahli.  Prepravovaný letecký náklad nie je nebezpečný vo vzťahu k okoliu, nedošlo k úniku paliva ani iných prevádzkových kvapalín.

Situácia nemá vplyv na prevádzku letiska. Všetky lety sú vybavované v zmysle platného letového poriadku.

Vyprosťovanie lietadla a odstraňovanie následkov bude pravdepodobne trvať dlhšie ako sa pôvodne plánovalo. Podľa NOTAM-u vydaného dnes poobede bude dráha 22-04 uzavretá až do pondelka 26. Novembra do 15:00 UTC.

Aktuálny NOTAM:

 

A2252/12 NOTAMR A2229/12
Q) LZBB/QMRLC/IV/NBO/A /000/999/4810N01713E005
A) LZIB B) 1211181440 C) 1211261500 EST
E) RWY 04/22 CLSD.
CREATED: 18 Nov 2012 14:40:00 
SOURCE: EUECYIYN

UPDATE: Lietadlo sa podarilo medzičasom premiestniť na nevyužívanú taxovačku DD (bývalé vojenské stojánky). Náklad z neho bol už vyložený a lietadlo na tomto mieste bude očakávať svoj osud o ktorom rozhodne poisťovňa a prepravca. Vzhľadom na to, že lietadlo je už 29 rokov staré, je vysoko pravdepodobné že oprava sa už neoplatí a tento A300 bude zošrotovaný, resp. využitý ako darca náhradných dielov.