Po tom čo nemecká Lufthansa stiahla svoju ponuku na prevzatie Nikoho, prišlo v podvečerných hodinách k rýchlemu vývoju situácie. Ešte večer bola podaná žiadosť na vyhlásenie konkurzného konania a dopravca je s okamžitou platnosťou insolventný, nakoľko Lufthansa zastavila financovanie prevádzky dopravcu. Niki tak s okamžitou platnosťou ukončil svoju prevádzku.

 

Nemusí to však znamenať že dopravca definitívne skončí. O jeho kúpu má stále záujem jeho zakladateľ Niki Lauda. O kúpu dopravcu má stále záujem, avšak za podstatne nižšiu cenu. Ako sa vyjadril pre rakúsku televíziu ORF - "Cena ktorú je nutné zaplatiť za insolventnú spoločnosť je určite iná, ako za spoločnosť ktorá ešte lieta". Podľa Laudu však treba počkať ako prebehne konkurzné konanie dopravcu.

Vo Viedni medzičasom rokujú odborári so zástupcami vlády v snahe odvrátiť zánik dopravcu a zachrániť približne 1000 priamych pracovných miest v Rakúsku.