Ukončenie prevádzky rakúkej spoločnosti NIKI skomplikovalo len do vianoc cestu domov cca 40 000 cestujúcim, pričom časť z nich ostala vo svojej destinácii a musí hľadať alternatívny spôsob dopravy, ďalších približne 350 000 cestujúcich má zakúpené na lety v budúcom roku. Šance, že ich budú môcť využiť sú však minimálne, aj keď snahy o záchranu dopravcu naďalej prebiehajú.

 

O Nikiho majú údajne záujem až traja kupcovia - jedným z nich je bývalý vlastník a zaklatateľ spoločnosti Niki Lauda. Ten o kúpu oficiálne prejavil záujem, chce však v prvom rade vyčkať a zistiť čo vlastne je na predaj. Vo viacerých médiách sa totiž objavili správy, že je otázne čo ešte Lufthansa vlastne v spoločnosti nechala. Nejasná je napríklad situácia, koľkými lietadlami vlastne ešte Niki disponuje. Rakúsky portál AustrianAviation.net napríklad špekuluje, že väčšia časť flotily Airbusov 321 už u Nikiho nie je. Naopak, ostali u neho prenajaté Boeingy 737 od Tuifly, ktoré sú však prenajaté za nevýhodných podmienok a aj samotnému Air Berlinu boli na príťaž. Neistá je rovnako aj situácia ohľadne slotov ktoré ešte Niki drží a ktoré majú pre dopravcu najväčšiu hodnotu. 

Problematická je aj žiadosť o vyhlásenie konkurzu - tá bola podaná na súde v Berlíne Charlottenburgu, špekuluje sa však, že tento krok je neprípustný, nakoľko Niki je spoločnosť zaregistrovaná v Rakúsku, vlastní rakúske AOC či licenciu. Podľa správnosti by tak žiadosť mala byť podaná na rakúskom súde, čo by umožnilo aj vyplatenie podpory zamestnancom Nikiho z garančného fondu. Podľa rakúskeho práva tak spoločnosť vlastne nie je v konkurze, napriek tomu že svoju činnosť bola nútená zastaviť.

Všetky tieto problémy tak dodatočne komplikujú snahy o záchranu dopravcu a stáva sa z neho skôr toxická investícia. Črtá sa však alternatívne riešenie - tým by mohla byť súčasná letecká spoločnosť Lauda Motion, ktorá sa koncentruje na poskytovanie letov menšími bizjetmi. Tento dopravca už vlastní AOC a licenciu a s relatívne malou námahou by tak mohol Niki vstať z popola práve na základoch tejto spoločnosti, bez balastu a záväzkov ktoré má v súčasnosti. Samozrejme  - už nie pod značkou NIKI.