V snahe zatraktívniť ponuku viedenského letiska pre letecké spoločnosti, oznámilo vedenie viedenského letiska významnú redukciu poplatkov pre letecké spoločnosti. Tie do konca roka 2020 nebudú vo Viedni platiť pristávacie poplatky.

Redukcia poplatkov na nulu by podľa Juliana Jägera, predsedu predstavenstva viedenského letiska, mala stáť cca 10 až 15 miliónov EUR. Ďalších 35 miliónov EUR chce letisko investovať do podpory cestovania prostredníctvom incentív na poplatky za odlietajúcich cestujúcich. Zľavu 2 až 4 Eurá z letiskových poplatkov za každého odlietajúceho cestujúceho môžu získať letecké spoločnosti, ktoré v roku 2021 ponúknu aspoň 65% kapacity pôvodne plánovanej na tento rok.

Viedenské letisko vzhľadom na pandémiu Covid-19 zaznamenalo rovnako ako väčšina letísk významný prepad počtu cestujúcich. Podľa vyjadrenia letiska sa pokles cestujúcich pohybuje na úrovni 85-90%. Počas letných mesiacov by sa počty cestujúcich mohli mierne zvýšiť, no Jäger nepredpokladá že by mali výrazne presiahnuť úroveň 20% minuloročného objemu.

Snaha viedenského letiska ponúknuť incentívy pre letecké spoločnosti sa však nestretla len s pozitívnym ohlasom. Úpravy poplatkov kritizuje Greenpeace či rakúsky Dopravný klub, ktorí vidia v znížených poplatkoch snahu obísť nedávno schválenú reguláciu cien leteniek, ktorá zakazuje leteckým spoločnostiam predávať letenky za cenu nižšiu ako je suma poplatkov (cca 40 EUR). Tŕňom kritiky je aj snaha prilákať týmto spôsobom na viedenské letisko viac nízkonákladových dopravcov. Nakoľko väčšina zamestnancov letiska pracuje na "kurzarbeit" a štát tak kryje značnú časť ich nákladov, je pre kritikov neopodstatnené ak viedenské letisko zároveň podniká kroky, ktoré môžu ohroziť Austrian, ktorý tiež prežíva len za pomoci štátu.

Nakoľko súčasná agresívna cenová politika viedenského letiska môže ovplyvniť aj situáciu na letisku v Bratislave, oslovili sme zástupcov letiska s otázkou akým spôsobom a či vôbec plánujú na tieto kroky reagovať:

Letisko M. R. Štefánika v súčasnosti neplánuje odpustiť poplatok za pristátie lietadla. Podľa dostupných porovnaní je Letisko M. R. Štefánika z hľadiska odplát efektívne konkurencieschopné vo vzťahu k viedenskému letisku i napriek tomu, že tieto dve letiská nemožno porovnávať. Letisko M. R. Štefánika je iným typom letiska ako letisko vo Viedni, preto tu platí aj iná štruktúra poplatkov. Potenciálnym partnerom ponúkame konkurencieschopné podmienky pre prevádzku letov z Bratislavy. Spolu s obchodnými partnermi v súčasnosti hľadáme možnosti, ako spoločne krízu v letectve spôsobenú pandémiou koronavírusu prekonať.

Ďalší rozvoj siete liniek v súčasnosti závisí predovšetkým od rozhodnutia vlády SR o otváraní hraníc Slovenska so zahraničím. Veríme, že aj vďaka hygienickým opatreniam, ktoré boli na letiskách a v lietadlách hygienikmi nariadené, bude možné otvoriť hranice Slovenska s väčším počtom krajín a umožniť tak aj medzinárodné lety, aby nemuselo dôjsť k redukcii letov z Bratislavy a aby neboli Slováci nútení využívať lety z okolitých letísk.