Rekordných 11 mesiacov má za sebou bratislavské letisko, ktorým už tento rok prešlo vyše 2,1 milióna cestujúcich. Vďaka 18% medziročnému nárastu cestujúcich v nobembri je tak isté že padne aj rekord z roku 2008 a s troškou šťastia sa letisku môže podariť presiahnuť aj hranicu 2,3 milióna cestujúcich.

 

Počet cestujúcich totiž do konca novembra dosiahol presne 2 151 806, čo predstavuje medziročný nárast o 330 tisíc cestujúcich, respektíve 18%. K dosiahnutiu hranice 2,3 milióna chýba len 148 194 cestujúcich a dosiahnutie takéhoto výsledku nie je úplne nereálne. Stačí pritom mierne rýchlejší rast ako doteraz. Pokiaľ by totiž počet cestujúcich vzrástol v decembri o viac ako 22,18%, prekročil by počet cestujúcich ktorí využili služby nášho najväčšieho letiska symbolickú hranicu 2,3 milióna.

Aj bez toho by však výsledky letiska v Bratislave výborné. Počet cestujúcich vzrastie v porovnaní s rokom 2017 o približne 350 tisíc, čo znamená že v každom prípade dosiahne nové historické maximum ktoré prekoná 2,21 milióna cestujúcich z roku 2008.  Retrospektívne je pritom až neuveriteľné že tento rekord vydržal až tak dlho. 

Pozitívne sa vyvíja aj situácia v počte pohybov na letisku Bratislava, ktorý stúpol za prvých 11 mesiacov o 12% na 28 590. V samotnom novembri sa uskutočnilo 2051 letov, čo je len o 5 viac ako v novembri minulého roka. Vzhľadom k tomu, že počet cestujúcich rastie dlhodobo rýchlejšie ako počet letov, je to však dobrá správa, nakoľko vyťaženosť letov smerujúcich do/z Bratislavy sa tým pádom zlepšuje. Ostáva veriť že to bude motivovať dopravcov k ďalšiemu rozširovaniu ponuky letov z Bratislavy.

Medzimesačné porovnanie

{AimyChartsMonth} view:test3 {/AimyChartsMonth}